Vindkraft

header_vindkraft

Mycket av vårt energibehov tillgodoses nu av miljövänlig vindkraft på Öland!

Vinden är en förnybar energi och genererar inga utsläpp till vatten, luft eller mark. Sedan mars 2007 driver vi ett aktivt miljöarbete med bland annat energieffektivisering och ökning av andelen förnyelsebar energi som ett mål för ständig förbättring. Med detta som grund förvärvade Staffanstorps Kommunfastigheter AB den 1 mars 2012 ett vindkraftverk.

Vindkraftverket Stora Istad 8 togs i bruk 2011 och är placerad på Öland, cirka 13 km norr om Borgholm.

Tekniska data

  • Fabrikat: Enercon
  • Typ: E-82/E2
  • Effekt: 2000 kW
  • Navhöjd: cirka 78 meter
  • Rotor diameter: 82 meter
  • Kalkylerad årsproduktion: 5 500 000 kWh

Vindkraftsverket täcker 85 % av Staffanstorps Kommunfastigheters och Staffanstorpshus förbrukning.

Inom tre år kommer merparten av oljeuppvärmningen i Staffanstorps Kommunfastigheters förvaltning att ha ersatts med värmepumpar och elen till värmepumparna kommer från det egna vindkraftverket. Detta kommer att minska företagets oljeförbrukning från cirka 23 m³ till ungefär 3 m³ per år. Av 1 kWh tillförd el producerar en värmepump cirka 3 kWh värme.